Publikt tillgängliga dokument och specifikationer

Publikt tillgängliga dokument och specifikationer med behov av permanent URL, från Region Stockholm (kommer snart) tillgängliggöras här. Exempelvis tekniska definitioner/specifikationer som FHIR-profiler